Tämä sivusto käyttää evästeitä, jotta selailu olisi entistäkin kätevämpää. Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt, että käytämme evästeitä laitteellasi niin kuin kuvataan kohdassa Tietoa evästeistä.
Varaa nyt

Voimaantulopäivä: 2.2015

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan sivustoon www.hotelvittoriamilano.it, jonka omistaa ja jota hallinnoi Hotel Vittoria. Tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten BookingSuite kerää ja käyttää käyttäjien sivustolla www.hotelvittoriamilano.it antamia henkilötietoja. Selosteessa kerrotaan myös, mitä omien henkilötietojen käsittelyyn liittyviä valintoja käyttäjä voi tehdä ja miten hän voi tarkastella ja päivittää mainittuja tietoja. Selosteeseen saatetaan aika ajoin tehdä muutoksia, joten tällä sivulla kannattaa vierailla säännöllisesti.

Kerättävien henkilötietojen tyyppi

Kerättäviin henkilötietoihin kuuluvat muun muassa

 • käyttäjän etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kotiosoite
 • käyttäjän luottokorttitiedot (korttityyppi, kortin numero, kortissa oleva nimi, kortin voimassaoloaika ja turvakoodi)
 • käyttäjän oleskelua koskevat tiedot, mukaan lukien tulo- ja lähtöpäivä, erikoistoiveet, palvelua koskevat valinnat (kuten huonetta ja mukavuuksia sekä muita palveluita koskevat valinnat)
 • käyttäjän markkinointia koskevat valinnat ja kyselyiden, kilpailujen ja kampanjoiden yhteydessä antamat tiedot.

Kun käyttäjä vierailee sivustolla, hänestä voidaan kerätä seuraavia tietoja, vaikka hän ei tekisi varausta: IP-osoite, selaintyyppi, käyttöjärjestelmätiedot, sovellusten versiot, kieliasetukset ja vieraillut sivut. Mikäli käyttäjä vierailee sivustolla mobiililaitteella, voimme kerätä mobiililaitteen tunnistetietoja sekä laitekohtaisia asetuksia ja ominaisuuksia ja sijainnin pituus- ja leveysastetta koskevia tietoja. Kun käyttäjä tekee varauksen, järjestelmä tallentaa tiedot, jotka koskevat varauksen tekotapaa ja sivustoja, joilta varaus tehtiin. Jos käyttäjä voidaan tunnistaa luonnolliseksi henkilöksi näiden tietojen perusteella, tiedot katsotaan tämän tietosuojaselosteen alaisiksi henkilötiedoiksi.

Käyttäjä voi aina valita, mitä henkilötietoja hän mahdollisesti haluaa antaa. Jotkut sivuston toiminnot eivät kuitenkaan ole mahdollisia ilman tiettyjä käyttäjän antamia tietoja.

Miksi BookingSuite kerää, käyttää ja jakaa käyttäjien henkilötietoja?

 • Varaukset: käytämme henkilötietoja, jotta voimme käsitellä varauksen loppuun ja lähettää käyttäjälle varausvahvistuksen ja saapumista edeltävän sähköpostiviestin sekä antaa hänelle tietoja kohteesta ja majoituspaikasta.
 • Asiakaspalvelu: käytämme henkilötietoja asiakaspalveluun.
 • Asiakasarviot: Käytämme yhteystietoja, jotta käyttäjää voidaan pyytää sähköpostitse arvioimaan majoituspaikka oleskelun jälkeen. Arviot auttavat muita matkailijoita päätöksenteossa.
 • Markkinointi: käytämme henkilötietoja myös markkinointiin lain sallimissa rajoissa.
 • Muu viestintä: Voimme ottaa yhteyttä käyttäjään joko sähköpostitse, postitse, puhelimitse tai tekstiviestitse sen mukaan, mitä yhteystietoja hän on meille ilmoittanut. Otamme yhteyttä käyttäjään muun muassa seuraavissa tapauksissa:
  • Vastaamme käyttäjän tiedusteluihin ja käsittelemme niitä.
  • Lähetämme muistutusviestin, jos käyttäjä ei ole tehnyt varaustaan loppuun. Lisäpalvelun ansiosta käyttäjä voi jatkaa varauksentekoa siitä, mihin hän viimeksi jäi, eikä hänen tarvitse aloittaa majoituspaikan hakua ja varausprosessia alusta.
  • Lähetämme palvelujen käyttäjille kyselyitä tai pyydämme heitä arvioimaan sivuston käyttökokemusta.
 • Oikeudellisten ja sääntelyvelvoitteiden noudattaminen: henkilötietoja voidaan käyttää oikeudellisten ja sääntelyvelvoitteiden noudattamiseen.
 • Petosten havaitseminen ja torjunta: henkilötietoja voidaan käyttää petosten ja muiden laittomien tai haitallisten toimien havaitsemiseen ja torjuntaan.
 • Palvelujen kehittäminen: käytämme henkilötietoja analyysien laatimiseen, palvelujen kehittämiseen, käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja internetissä tarjottujen matkailupalveluiden toimivuuden ja laadun edistämiseen.

Henkilötietojen jakaminen kolmansille osapuolille

BookingSuite voi jakaa henkilötietoja kolmansille osapuolille alla esitetyn mukaisesti.

 • Kolmannet palveluntarjoajat: Käyttäjän henkilötietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia palveluntarjoajia. Tällaiseen tietojenkäsittelyyn kuuluvat muun muassa varausmaksuliikenteen helpottaminen, markkinointimateriaalin lähettäminen tai analysoinnin tukipalvelujen tarjoaminen. Tietojen käsittelijöitä koskee salassapitovelvollisuus, eivätkä he voi käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa tai muihin tarkoituksiin.
 • Toimivaltaiset viranomaiset: henkilötietoja luovutetaan lainvalvontaviranomaisille ja muille valtion viranomaisille, mikäli laissa niin edellytetään tai mikäli se on välttämätöntä petosten ja muiden rikosten torjumiseksi tai havaitsemiseksi taikka niistä syytteeseen asettamiseksi.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista palveluiden tarjoamista, sovellettavien lakien (mukaan lukien asiakirjojen säilyttämistä koskevat lait) noudattamista, riita-asioiden ratkaisemista ja liiketoiminnan johtamista varten. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin BookingSuiten hallussa oleviin henkilötietoihin.Evästeet

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat vierailtujen sivustojen tietokoneelle tai mobiililaitteeseen tallentamia pieniä tiedostoja. Useimmat sivustot käyttävät evästeitä, sillä ne parantavat sivustojen toimivuutta.

Miten BookingSuite käyttää evästeitä?

Haluamme tarjota käyttäjille heidän tarpeidensa ja toiveidensa mukaisen edistyneen ja helppokäyttöisen sivuston, minkä vuoksi sivustomme käyttää seuraavan tyyppisiä evästeitä:

 • Tekniset evästeet: teknisiä evästeitä tarvitaan sivuston näyttämistä varten, ja ne ovat ehdottoman välttämättömiä sivuston toimivuuden kannalta.
 • Toiminnalliset evästeet: toiminnallisten evästeiden avulla tallennetaan tietoja käyttäjän tekemistä valinnoista ja edistetään palveluiden tehokasta ja tarkoituksenmukaista käyttöä.
 • Analyyttiset evästeet: Analyyttisten evästeiden avulla hankitaan tietoja sivuston käytöstä ja sen toimivista ja toimimattomista ominaisuuksista. Näiden tietojen avulla voidaan kehittää ja optimoida sivustoa ja varmistaa sen kiinnostavuus ja asianmukaisuus. Analyyttisten evästeiden avulla kerätään muun muassa seuraavia tietoja: vieraillut verkkosivut, käytetyt viittaavat sivut ja poistumissivut, käytetty alustatyyppi, päivämäärä- ja kellonaikaleimoja koskevat tiedot, palveluita käytettäessä syötetty teksti sekä kullakin sivulla tehtyjen klikkausten määrää, hiiren liikkeitä ja sivun vierittämistä koskevat tiedot. Analyyttiset evästeet voivat kerätä henkilökohtaisia tietoja.

Kuinka kauan evästeet säilyvät käyttäjän laitteessa?

Evästeiden kesto vaihtelee niiden käyttötarkoituksen mukaan. Joidenkin BookingSuiten käyttämien evästeiden enimmäiskesto on viisi vuotta siitä päivämäärästä, jolloin käyttäjä viimeksi vieraili sivustolla. Evästeet voi poistaa selaimesta milloin vain.

Käyttääkö BookingSuite kolmansien osapuolten evästeitä?

Kyllä. Käytämme kolmansien palveluntarjoajien, kuten Booking.comin, palveluita analyyttisiin tarkoituksiin. Käytettyihin analyyttisiin seurantatekniikoihin kuuluvat muun muassa evästeet, jäljitteet, tunnisteet ja komentosarjat. Booking.com voi käyttää evästeitä myös omiin tarkoituksiinsa http://www.booking.com/content/privacy.html esitetyn mukaisesti. Tällä tavalla kerättyjä tietoja käytetään majoituspaikan Hotel Vittoria markkinoinnin automaatiojärjestelmissä sekä asiakassuhteiden ja liiketoimintatietojen hallintajärjestelmissä. Tekniikoita käytetään trendien analysointiin, sivuston hallinnointiin, sivuston käyttäjien liikkeiden jäljittämiseen ja koko käyttäjäkuntaa koskevien demografisten tietojen keräämiseen. Kolmannet osapuolet voivat toimittaa meille mainittujen tekniikoiden käyttöön liittyviä yksittäisiä sekä koostettuja raportteja. Käyttämämme palveluntarjoajat ovat sitoutuneet ottamaan käyttöön vastuullista liiketoimintaa ja tiedonhallintaa koskevia käytäntöjä ja standardeja.

Miten evästeasetuksia hallitaan?

Evästeitä voi sallia ja torjua selaimen, kuten Internet Explorerin, Safarin, Firefoxin tai Chromen, asetuksissa. Selainasetusten sijainti määräytyy käytetyn selaimen mukaan, ja sitä voi hakea selaimen Ohje-toiminnolla.Suojaus

Miten BookingSuite suojaa käyttäjien henkilötietoja?

Käytämme henkilötietojen suojaamiseen asianmukaisia liiketoiminnan järjestelmiä ja menetelmiä. Palvelimillamme olevien henkilötietojen saatavuutta ja käyttöä rajoitetaan myös teknisesti ja fyysisesti sekä eri suojausmenetelmillä. Ainoastaan luvan saaneet henkilöt voivat käsitellä työssään henkilötietoja.

Tiedonsaanti

Miten käyttäjät voivat hallita BookingSuitelle ilmoittamiaan henkilötietoja?

Käyttäjällä on oikeus nähdä hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjä voi pyytää otteen henkilötiedoistaan sähköpostitse osoitteesta info@hotelvittoriamilano.it. Sähköpostiviestin aihekenttään tulee kirjoittaa ”Henkilötietoja koskeva pyyntö”.

BookingSuitelle ilmoitettavien henkilötietojen on oltava täsmälliset ja päivitetyt. Mikäli tiedot ovat virheelliset tai vanhentuneet tai ne eivät ole enää oleellisia keräystarkoitukseensa nähden, käyttäjä voi ilmoittaa asiasta sähköpostitse osoitteeseen info@hotelvittoriamilano.it, niin tiedot voidaan toiveen mukaan päivittää tai poistaa. Käyttäjän pyyntöihin vastataan 30 päivän kuluessa. On kuitenkin huomattava, että BookingSuiten on säilytettävä joitakin tietoja lain edellyttämiin ja hallinnollisiin tarkoituksiin, kuten tietojen säilyttämistä tai petollisen toiminnan havaitsemista varten.

Ota yhteyttä

Hotel Vittoria hallinnoi verkkosivustolta ja evästeiden avulla kerättyjen henkilötietojen käsittelyä. Hotel Vittoria, osoite: Via Pietro Calvi 32. Yksityisyyttä, henkilötietoja, evästeitä ja henkilötietojen käsittelya koskevia ehdotuksia, pyyntöjä ja kommentteja voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@hotelvittoriamilano.it.

Yksityisyydensuoja

Voimassa alkaen: joulukuu 2017

Tämä yksityisyydensuojalauseke koskee verkkosivustoa www.hotelvittoriamilano.it, jota hallinnoi ja jonka omistaa Hotel Vittoria. Tämä yksityisyydensuojalauseke kuvaa, miten keräämme ja käytämme antamiasi henkilötietoja verkkosivustollamme (www.hotelvittoriamilano.it). Se myös kertoo, mitä vaihtoehtoja sinulla on henkilötietojesi käytön suhteen sekä miten saat tietoosi nämä tiedot ja voit päivittää niitä. Voimme ajoittain muuttaa tätä yksityisyydensuojalauseketta, joten vieraile tällä sivulla säännöllisesti, jotta pysyt ajan tasalla.

Keräämämme henkilötiedot

Keräämme tämäntyyppisiä henkilötietoja:

 • Koko nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja kotiosoitteesi;
 • Luottokorttitiedot (kortin tyyppi, luottokortin numero, kortissa oleva nimi, vanhentumispäivä ja turvakoodi);
 • Asiakasmajoittumistiedot, kuten saapumis- ja lähtöpäivät, esitetyt erikoispyynnöt, huomioita palveluvalinnoistasi (kuten huonetoiveet, mukavuudet tai muut käytetyt palvelut);
 • Tiedot, jotka annat markkinointiin liittyvistä toiveistasi tai kyselytutkimuksiin, kilpailuihin tai tarjouskampanjoihin osallistuessasi;

Vaikka et varaisi käydessäsi verkkosivustollamme, voimme silti kerätä sinusta tiettyjä tietoja, kuten IP-osoitteen, mitä selainta käytät sekä tietoa tietokoneesi käyttöjärjestelmästä, sovellusversiosta, kieliasetuksista ja sivuista, jotka sinulle on näytetty. Jos käytät mobiililaitetta, voimme kerätä lisäksi tietoa, joka tunnistaa mobiililaitteesi, laitekohtaiset asetukset ja paikkatiedot. Kun varaat, järjestelmämme rekisteröi, millä keinoilla ja minkä sivuston kautta varaat. Jos nämä tiedot voivat yksilöidä sinut luonnollisena henkilönä, näitä tietoja pidetään henkilötietoina, ja niihin sovelletaan tätä yksityisyydensuojalauseketta.

Voit aina valita, mitä henkilötietoja haluat antaa meille. Päätös olla antamatta tiettyjä tietoja saattaa kuitenkin vaikuttaa transaktioihin kanssamme.

Miksi keräämme, käytämme ja jaamme henkilökohtaisia tietojasi?

 • Varaukset: käytämme henkilötietojasi verkossa tehdyn varauksen viimeistelyyn ja hallinnoimiseen.
 • Asiakaspalvelu: hyödynnämme henkilötietojasi asiakaspalveluun.
 • Asiakasarviot: voimme pyytää yhteystietojesi avulla sinua kirjoittamaan asiakasarvion majoittumisesi jälkeen. Tämä auttaa muita matkailijoita valitsemaan itselleen sopivimman majoitusvaihtoehdon.
 • Markkinointi: käytämme tietojasi myös markkinoinnissa lain niin salliessa.
 • Muu viestintä: voi olla muitakin syitä, joiden vuoksi otamme yhteyttä sähköpostilla, postilla, puhelimella tai tekstiviestillä. Väline riippuu siitä, mitä yhteystietoja olet jakanut kanssamme. Yhteydenottoon voi olla lukuisia syitä:
  • Saatamme käsitellä esittämiäsi toiveita.
  • Ellet ole viimeistellyt varausta verkossa, voimme lähettää sinulle sähköpostitse muistutuksen varauksen jatkamisesta. Uskomme, että tämä lisäpalvelu on sinulle hyödyllinen, sillä sen avulla voit jatkaa varaamista ilman, että sinun tarvitsee etsiä majoituspaikkaa uudelleen tai aloittaa varaustietojen täyttämistä alusta.
  • Kun käytät palvelujamme, voimme lähettää sinulle kyselyn tai pyytää sinua kirjoittamaan arvion verkkosivustomme käyttöön liittyvistä kokemuksistasi.
 • Oikeudelliset syyt: Joissain tapauksissa voimme tarvita tietojasi oikeudellisten kiistojen käsittelyyn ja ratkaisuun sekä sääntöjenmukaisuuden tutkimiseen.
 • Petostentorjunta: voimme käyttää henkilötietojasi petosten ja muiden laittomien tai epätoivottujen toimien havaitsemiseen ja torjuntaan.
 • Palvelujemme kehittäminen: käytämme henkilötietojasi analyysiin, jonka avulla voimme kehittää palvelujamme, käyttäjäkokemusta ja online-matkapalvelujemme laatua ja toimivuutta.

Jotta voimme käsitellä tietojasi yllä kuvatulla tavalla, hyödynnämme seuraavia lainsäädännön mukaisia keinoja:

 • Sopimuksen täytäntöönpano: Tietojesi käyttö voi olla tarpeen kanssamme solmimasi sopimuksen täytäntöönpanemikseksi. Jos esimerkiksi käytät palvelujamme online-varauksen tekemiseen, käytämme tietojasi, jotta voimme toteuttaa varauksen ja hallinnoida sitä kanssasi solmimamme sopimuksen mukaisesti.
 • Pätevät syyt: Voimme käyttää tietojasi pätevistä syistä, kuten tarjotaksemme sinulle parasta mahdollista sisältöä verkkosivustolla, sähköposteissa ja uutiskirjeissä, jotta voimme parantaa ja mainostaa tuotteistamme ja palvelujamme sekä verkkosivustomme sisältöä. Muita päteviä syitä voivat olla esimerkiksi hallinnolliset ja oikeudelliset syyt sekä petosten havaitseminen.
 • Suostumus: Voimme pyytää suostumuksesi henkilötietojesi käyttöön suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit kieltää henkilötietojesi käytön koska tahansa ottamalla yhteyttä johonkin tämän Yksityisyydensuojalausekkeen lopussa olevista osoitteista.

Miten jaamme henkilötietosi kolmansien osapuolten kanssa?

 • Booking: Teemme yhteistyötä Booking.com B.V.:n kanssa, joka sijaitsee osoitteessa Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Alankomaat (www.booking.com) (vastedes Booking.com), jotta voimme tarjota sinulle varauspalveluja. Tuotamme tämän verkkosivuston sisällön ja teet varauksen suoraan meille, mutta varaukset käsittelee Booking.com. Tälle verkkosivustolle antamasi tiedot jaetaan siten Booking.comin ja sen affiliate-yritysten kanssa. Näihin tietoihin voi lukeutua henkilötietoja, kuten maksutietoja, kanssasi matkustavien asiakkaiden nimet ja toiveet, jotka olet esittänyt varausta tehdessäsi. Jos haluat tietää lisää Booking.comin yritysryhmästä, käy sivulla Tietoa Booking.comista.
  Booking.com lähettää sinulle vahvistuksen sähköpostitse, sähköpostin ennen saapumista ja tarjotakseen tietoa alueesta ja majoituspaikasta. Booking.com tarjoaa kansainvälisesti myös asiakaspalvelua ympäri vuorokauden paikallistoimistoistaan yli 20 kielellä. Kun jaat tietosi Booking.comin kansainväliselle asiakaspalvelulle, he voivat auttaa sinua tarvittaessa. Booking.com voi käyttää tietojasi teknisiin tarkoituksiin, analyysiin ja markkinointiin sen mukaan, mitä Booking.comin yksityisyydensuojassa on tarkemmin kerrottu. Tähän liittyen tietojasi saatettaan jakaa myös muille Priceline Group -konsernin yrityksille (Agoda.com, Rentalcars.com ja Kayak.com), jotta niihin pohjautuvan analyysin perusteella voidaan tarjota sinulle sinua kiinnostavia tarjouksia ja yksilöllistä palvelua. Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten Booking.com käsittelee henkilötietojasi, lähetä kysymykset osoitteeseen customer.service@booking.com.
 • BookingSuite: Henkilökohtaiset tietosi voidaan jakaa BookingSuite B.V.:lle, joka sijaitsee osoittessa Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Alankomaat (suite.booking.com). Se on tätä verkkosivustoa pyörittävä yritys. BookingSuite antaa henkilötietosi Booking.comille yllä kuvattuja tarkoituksia varten.
 • Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat: Voimme käyttää kolmansia osapuolia henkilötietojesi käsittelyyn yksinomaan puolestamme. Tämän käsittelyn tarkoitus voi olla esimerkiksi varausmaksujen fasilitointi, markkinointimateriaalin lähettäminen tai tukipalvelut analyysitarkoituksiin. Näitä toimenpiteitä suojaavat salassapitolausekkeet, eikä niihin sisälly kolmansille osapuolille oikeutta käyttää henkilötietojajasi omiin tai mihinkään muihin tarkoituksiin.
 • Toimivaltaiset viranomaiset: Annamme henkilötiedot poliisille ja muille valtion viranomaisille, jos laki niin vaati tai se on ehdottomasti tarpeen rikosten ja petosten ehkäisemisen tai havaitsemisen tai syytteiden noston vuoksi.

Henkilökohtaisten tietojen tallentaminen

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin arvioimme tarpeelliseksi palvelujen tarjoamiseksi, sovellettavien lakien noudattamiseksi (mukaan luettuna asiakirjojen säilyttämistä koskevat lait), eri osapuolten välisten kiistojen ratkaisemiseksi tai muuten liiketoimiemme hoitamiseksi. Kaikkiin tallentamiimme henkilötietoihin sovelletaan tätä yksityisyydensuojalauseketta.

Mitä turvamenettelyjä käytetään henkilötietojesi turvaamiseen?

Hyödynnämme sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti kohtuullisia keinoja estääksemme henkilötietoihin pääsyn ja niiden luvattoman käytön.

Näin voit kontrolloida henkilötietojasi

Sinulla on aina oikeus tarkastella henkilötietoja, joita sinusta olemme tallentaneet. Voit pyytää henkilötietokatsausta lähettämällä sähköpostia alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Tietojen toimittamisen nopeuttamiseksi sähköpostin otsikkoriville kannattaa kirjoittaa "Request personal information".
Voit myös ottaa meihin yhteyttä, jos uskot että hallussamme olevat henkilötietosi ovat virheellisiä, jos epäilet ettei meillä ole enää oikeutta pitää henkilötietojasi hallussamme tai jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käytöstä tai tästä yksityisyydensuojalausekkeesta. Käsittelemme pyyntösi sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

Kuka on vastuussa henkilökohtaisten tietojesi käsittelystä?

Hotel Vittoria, Via Pietro Calvi 32, P. Vittoria, 20129 Milano, Italia. Jos sinulla on ehdotuksia tai kommentoitavaa tähän yksityisyydensuojalausekkeeseen liittyen, lähetä sähköpostia osoitteeseen info@hotelvittoriamilano.it,hvittoria@alice.it.