• banner-concierge.jpg

Ideja ugostiteljskih evoluira

Danas putnici svih vrsta, ?ak i kada su na svoje odredi?te, oni koriste svoje smartphone tra?iti ?to u?initi, gdje jesti, ?to vidjeti.

Zamislite online asistent sveobuhvatne i user-friendly; web-app plovna od strane pametnih telefona i tableta: jednostavno, detaljno i sa mnogo savjeta. ,

Ovdje ?ete na?i sve informacije pisani od strane stru?njaka u gradu: radno vrijeme, vi?e zanimljivih stvari koje treba u?initi u ovom trenutku, mnogo restorana koje mo?ete izabrati, uklju?uju?i i onu hotela.

Njegovo iskustvo u gradu

icon1 Ono ?to vidim u blizini mog hotela ili u sredini?
icon2

icon1 ?to u?initi danas ili sutra: izlo?ba, na nogometnu utakmicu, muzej ili kazali?te?
icon2

icon1 Koja su podru?ja za kupovinu?
icon2

icon1 To je otvoren ili zatvoren?
icon2

icon1 Gdje jesti?
icon2


U gradovima Scrollidea

Za sve informacije i upite o smje?taju

Sve informacije o raspore?ivanju;
savjete o najboljim restoranima;
?ivimo dobrobit na?eg Spa;

prakti?ne informacije

Snala?enje na javni prijevoz u gradu

Kakav ulaznica bih trebao koristiti

Kako pozvati taksi

... i jo? mnogo toga!